Fourth quarter of research project 2017.07.01

 In this quarter VIZULO engineers and researchers cooperating with CITINTELLY engineers and researchers:

 

VIZULO inženieri un pētnieki sadarbībā ar SIA Citintelly inženieriem un pētniekiem šaja ceturksnī montēja projekta realizācijas laika izstrādātos sensorus iekštelu un ārtelpu gaismekļos, veica viedo gaismekļu testēšanu, analizēja iegūtos rādītājus, veica gaismekļa korpusu un komponenšu uzlabojumus, testēja interaktīvos LED gaismekļus, pētīja kā paaugstināt to lietderību  un krāsu spilgtuma kvalitāti.