2016.05.05

Information for April, 2016

„VIZULO” Ldt  implements small grant scheme project „New product group – LED airport apron field and large areas luminary  research and development” (Nr.NOFI/LV06/NAGS/6) within program „Inovation „green” production area”. 

During April individual components were received  for improving prototype and preparing it for certification. Specification for procurement of certification was prepared. Printing of Mustang luminaire booklets were completed.

The implementation period of the Project is 5 June, 2016.

More info: www.norwaygrants.org

With support of Norwegian Financial Instrument

 

Informācija par 2016.gada aprīli

SIA „VIZULO” īsteno neliela apjoma grantu shēmas projektu „Jaunas produkta grupas – LED lidostu skrejceļu un teritoriju gaismekļu izstrāde un attīstīšana” (Nr.NOFI/LV06/NAGS/6) programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” ietvaros.

Aprīlī ir saņemtas atsevišķas komponentes prototipa uzlabošanai un sagatavošanai uz sertifikāciju, sagatavota specifikācija sertifikācijas iepirkumam, ir izdrukāts buklets Mustang gaismeklim.

Projekta īstenošanas termiņš ir 2016.gada 5.jūnijs.

Vairāk informācijas: www.norwaygrants.org

Atbalsta Norvēģijas finanšu instruments