Developing specially adapted LED luminaires for efficient and energy-efficient multiplication and rootstocks 2019.09.30

SIA VIZULO started to realize the project “Development of specially adapted LED luminaires for efficient and energy-efficient tree propagation and rootstock process” (No. 1.1.1.1/18/A/138). During the first stage of project realizacion from 01.07.19-30.09.19. was started a detailed description of the problems to be solved; were compiled scientific publications about the relation of photosynthesis to light intensity, the effect of light intensity and spectrum on plants, and development of an initial concept of light intensity and spectrum.
 
SIA VIZULO 01.07.2019. uzsāka projekta ‘’Īpaši pielāgotu LED gaismekļu izstrāde efektīva un energoefektīva kokaugu pavairošanas un apsakņošanas procesa nodrošināšanai’’ (Nr. 1.1.1.1/18/A/138) realizāciju. Pirmajā realizācijas posmā no 01.07.19.-30.09.19. tika uzsākta risināmo problēmu detalizācija, apkopotas zinātniskās publikācijas par fotosintēzes saistību ar gaismas intensitāti, gaismas intensitātes un spektra ietekmi uz augiem, gaismas intensitātes un spektra sākotnējā koncepta izstrāde.