Receiving new equipment 2020.03.20

VIZULO Ltd. signed an agreement for development and delivery of experimental technology within the project “Development of a New Product and Experimental Technology and Implementation in Production SIA“ VIZULO ”” (No. 1.2.1.4/18/A/041).

SIA VIZULO noslēdza līgumu par eksperimentālās tehnoloģijas izstrādi un piegādi projekta ‘’Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “VIZULO’’’’(Nr. 1.2.1.4/18/A/041) ietvaros.