Developing specially adapted LED luminaires for efficient and energy-efficient multiplication and rootstocks 2019.12.20

SIA VIZULO continued to realize the project “Development of specially adapted LED luminaires for efficient and energy-efficient tree propagation and rootstock process” (No. 1.1.1.1/18/A/138). During the second stage of project realization from 01.10.19-16.12.19. was continued a detailed description of the problems to be solved; were compiled scientific publications about the relation of photosynthesis to light intensity, the effect of light intensity and spectrum on plants, and light spectra defined, drawings of luminaires developed.

SIA VIZULO turpināja projekta ‘’Īpaši pielāgotu LED gaismekļu izstrāde efektīva un energoefektīva kokaugu pavairošanas un apsakņošanas procesa nodrošināšanai’’ (Nr. 1.1.1.1/18/A/138) realizāciju, otrajā realizācijas posmā no 01.10.19.-16.12.19. tika turpināta risināmo problēmu detalizācija, apkopotas zinātniskās publikācijas par fotosintēzes saistību ar gaismas intensitāti, gaismas intensitātes un spektra ietekmi uz augiem, nodefinēti gaismas spektri, izstrādāti gaismekļu rasējumi.