SIA VIZULO 2016.gada 1.jūlijā uzsāka pētījuma projektu 2016.07.01

SIA VIZULO 2016.gada 1.jūlijā uzsāka pētījuma projektu ar nosaukumu:

‘’Rūpnieciskais pētījums jaunu zināšanu ieguvei par viedo LED gaismekļu optimālu materiālu, formas, kopējās konstrukcijas un iekšējo elektronikas un mehānisko elementu pielietojumu - ar mērķi noteikt piemērotāko iepriekšminēto punktu salikumu viedās pilsētas apgaismojuma nodrošināšanai.

Eksperimentālā izstrāde – viedās pilsētas centrālo vadības sistēmu un tās ierīces atbalstošu LED gaismekļu izstrāde’’

 

Projekta numurs – Līgums Nr.1.2.1.1/16/A/008;

Pētījums tiek īstenots projekta Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centrs ietvaros. Viedo inženiersistēmu, transporta un enerģētikas Kompetences centra (VITEKC) izvēlētā viedās specializācijas joma ir viedā enerģētika, kurā ietilpst trīs pētniecības apakšvirzieni:

  • Viedā enerģētika vispārīgie jautājumi;
  • Viedās inženiersistēmas un enerģijas ražošanas risinājumi;
  • Viedā enerģētika un transports.

Projekts tiek īstenots 2016.gada 1.jūlija līdz 2018.gada 31.decembrim;

Kopējais ERAF atbalsta apjoms projektam sastāda 3 206 250 EUR;