Cooperation with LIAA in the program " Promoting international competitiveness" 2019.08.22

On 22th of August, 2019 - VIZULO Ltd signed contract with the Investment and Development Agency of Latvia (LIAA), SKV-L- 2017/419 on ERDF co-financing under the measure "Promotion of international competitiveness" of the Operational Program "Growth and employment".
 
SIA “VIZULO”  un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra 22.08.2017 noslēdz līgumu Nr. SKV-L- 2017/419  par ERAF līdzfinansējuma saņemšanu darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšanas” ietvaros.