Development and introduction of a new product and experimental technology in the production of SIA VIZULO 2018.12.14

VIZULO Ltd. in December 2018 launched the implementation of the project “Development of a New Product and Experimental Technology and Implementation in Production SIA“ VIZULO ”” (No. 1.2.1.4/18/A/041).
 
SIA VIZULO 2018.gada decembrī uzsāka projekta ‘’Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “VIZULO’’’’(Nr. 1.2.1.4/18/A/041) realizāciju.