Norwegian Financial Instrument 1 2015.08.12

„VIZULO” Ldt  signed the contract on 26th June, 2015 with the Investment and Development Agency of Latvia un the Ministry of Economics of the Republic of Latvia on implementing the project “Establishment of production lines for LED smart panels for decreasing emissions and smaller consumption of resources” (No. NOFI/LV06/AK2/22) within program “Green Industry Innovation” of Norwegian Financial Instrument. The project is expected to be realized within 6 months.

 

More info: www.norwaygrants.org

With support of Norwegian Financial Instrument

 

SIA „VIZULO” 2015.gada 26.jūnijā noslēdza līgumu ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru un LR Ekonomikas ministriju par projekta “LED viedo paneļu ražošanas līniju izveide izmešu samazināšanai un mazākam resursu patēriņam” (Nr. NOFI/LV06/AK2/22) īstenošanu Norvēģijas finanšu instrumenta programmas „Inovācijas „zaļās” ražošanas jomā” ietvaros. Projektu paredzēts realizēt 6 mēnešu laikā.

 

Vairāk informācijas: www.norwaygrants.org

Atbalsta Norvēģijas finanšu instruments