Successfully completed research project 2018.09.03

On August 31, 2018,  VIZULO successfully completed the research project about industrial research on technological solutions for reducing size of street luminaire, without losing any functionality of the luminaire. Experimental development of a small size street luminaire with full functionality. Project Number - Contract No.1.2.1.1/16/A/008;
The research objectives were achieved and developed prototypes, new products will be introduced in production.


 
Š.g. 31. augustā SIA VIZULO veiksmīgi pabeidza pētījuma projektu- “Rūpnieciskais pētījums par LED ielas gaismekļu gabarītu samazināšanas tehnoloģiskajiem risinājumiem, nemazinot gaismekļa funkcionalitātes īpašības. Eksperimentālā izstrāde - pilnas funkcionalitātes mazgabarīta ekonomiskā ielu gaismekļa eksperimentālā izstrāde”Projekta numurs – Līgums Nr.1.2.1.1/16/A/008;
Pētījuma mērķi tika sasniegti un izstrādātie prototipi, jaunie produkti tiks ieviesti ražošanā.