Fifth quarter of research project 2017.09.30

In this quarter VIZULO successfully completed the research project. The research objectives were achieved and developed prototypes, new products will be introduced in production.

 

Šajā ceturksnī SIA VIZULO veiksmīgi pabeidza pētījuma projektu. Pētījuma mērķi tika sasniegti un izstrādātie prototipi, jaunie produkti tiks ieviesti ražošanā.