New contract signing or the supply and installation of new equipment 2019.09.20

VIZULO Ltd. has signed the contract for the supply and installation of new equipment within the project “Development of a New Product and Experimental Technology and Implementation in Production SIA“ VIZULO ”” (No. 1.2.1.4/ 18/A/041).

SIA VIZULO ir noslēdzis līgumu par jaunu iekārtu piegādi un uzstādīšanu projekta ‘’Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “VIZULO’’’’(Nr. 1.2.1.4/18/A/041) ietvaros.