Receiving new equipment 2019.12.20

VIZULO Ltd. in December 2019 received the new equipments within the project “Development of a New Product and Experimental Technology and Implementation in Production SIA“ VIZULO ”” (No. 1.2.1.4/18/A/041).

SIA VIZULO 2019.gada decembrī saņēma jaunas iekārtas projekta ‘’Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “VIZULO’’’’(Nr. 1.2.1.4/18/A/041) ietvaros.