Receiving new equipment 2020.06.20

Development of experimental technology has strated within the project “Development of a New Product and Experimental Technology and Implementation in Production SIA“ VIZULO ”” (No. 1.2.1.4/18/A/041).

Ir uzsākta eksperimentālās tehnoloģijas izstrāde projekta ‘’Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “VIZULO’’’’(Nr. 1.2.1.4/18/A/041) ietvaros.