Second quarter in research project 2017.01.02

Continuing research project realisation has continued circular luminaire research and development

Continuing research project realisation has continued circular luminaire research and development, launched the panel type and cone type park luminaire research and development. Park luminaire is designed as an interactive solution – in the city parks, people with smartphones will be able to adjust the colour of light.

 

Turpinot pētījuma projekta realizāciju, tika turpināta apļveida gaismekļa izpēte un izstrāde, uzsākta paneļtipa gaismekļa un konusa tipa parka gaismekļa izpēte un izstrāde. Parka gaismeklis tiek izstrādāts kā interaktīvs risinājums - pilsētas parkos iedzīvotāji paši ar viedtālruņa palīdzību varēs regulēt apgaismojuma krāsu.