Realized equipment research 2019.03.15

VIZULO Ltd. VIZULO Ltd. realized equipment research within the project “Development of a New Product and Experimental Technology and Implementation in Production SIA“ VIZULO”” (No. 1.2.1.4/ 18/A/041).

SIA VIZULO veica iekārtu izpēti projekta ‘’Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “VIZULO’’’’(Nr. 1.2.1.4/18/A/041) ietvaros.