Receiving new equipment 2020.09.20

Development of experimental technology will be finished soon and then will be able to arrange delivery to Latvia within the project “Development of a New Product and Experimental Technology and Implementation in Production SIA“ VIZULO ”” (No. 1.2.1.4/18/A/041).

Eksperimentālās tehnoloģijas iekārtu izstrāde drīz tiks pabeigta un varēs organizēt to piegādi uz Latviju projekta ‘’Jauna produkta un eksperimentālas tehnoloģijas izstrāde un ieviešana ražošanā SIA “VIZULO’’’’(Nr. 1.2.1.4/18/A/041) ietvaros.